Co je to nadace?

Nadace je právnickou osobou a jedná se o účelové sdružení majetku, zřízené zakladatelem k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Účel nadace může být veřejně prospěšný nebo dobročinný. Nadace by měly být zakládané za účelem pomoci tam, kde je to potřeba, tedy např. postiženým dětem, důchodcům, k ochraně životního prostředí atd. Nadace nepomáhají přímo, ale poskytují peněžní podporu a propagaci. Její hlavní náplní je tedy poskytování finančních prostředků – grantů - třetím osobám (zejména z výnosu vlastního majetku a příjmů). Vedlejší činností může být pořádání benefičních akcí, tombol, vydávání publikací apod. Nadace často zasahují v krizových situacích jako např. při povodních.

Minimální vklad do nadačního jmění je 500.000,- Kč. Nadační jmění vytváří zřizovatel svým vkladem a může být tvořeno pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalého výnosu a neváznou na nich zástavní práva. Movité věci musejí splňovat předpoklad trvalého výnosu, tedy například věci umělecké hodnoty.

Je zakázáno zakládat nadace za účelem podpory politických stran či hnutí a k výlučně výdělečným účelům. Nadace může podnikat, ale pouze jako vedlejší činnost a výdělek musí být použit k podpoře účelu.

Výhodou nadace je, že výnosy z nadačního jmění jsou osvobozeny od daně z příjmu.

Nadace je povinna vést podvojné účetnictví a vždy musí mít roční účetní závěrku ověřenou auditorem.

Základní legislativní prostředí pro neziskové organizace bylo v České republice vytvořeno již v roce 1992 a je zde více než 400 nadací, které tvoří 1% z celkového počtu českých neziskových organizací. Mezi nejznámější nadace patří např.:

  • Dobrý anděl, nadace (podporuje rodiny s nezaopatřenými dětmi, v nichž máma, táta nebo některé z dětí trpí onkologickým onemocněním, nebo ve kterých dítě onemocnělo jiným závažným onemocněním)
  • Nadace Charty 77 – Konto Bariéry (podporuje např. lidi s handicapem zdolávat překážky v oblasti sportu, dále lidem, kterým se za posledních 12-18 měsíců stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu…)
  • Nadace Synot
  • Nadační fond Českého rozhlasu

 Nadace Terezy Maxové dětem

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít