Právní služby neziskovým organizacím

Pro neziskové organizace, kterým jsme pomáhali se založením, ale i pro veškeré další "neziskovky" máme připravenou také celou škálu právních služeb. Nezávislá advokátní kancelář, s níž spolupracujeme, nabízí těmto našim klientům za zvýhodněnou cenu komplexní právní služby. Nejčastěji využívanými oblastmi je zejména právo smluvní a dále zastupování klientů v soudních a správních řízení a při jednání s protistranou.

Smluvní právo pro neziskové organizace

V rámci smluvního práva se jedná nejčastěji o přípravu, sjednávání a připomínkování veškerých smluv a dohod, ať už jde o smlouvy kupní, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce a úvěru apod. Vypracujeme pro klienta také veškeré návrhy, žádosti a podání. Samozřejmě také zastupujeme klienta před soudem při sporech vzniklých ze smluv.

Právo nemovitostí

Z oblasti práva nemovitostí v souvislosti s neziskovými organizacemi přichází zpravidla v úvahu sjednávání a příprava smluv o převodech nemovitostí, zpravidla domů nebo nebytových prostor, příprava návrhu na vklad/záznam do katastru nemovitostí a zastoupení klienta v katastrálním řízení nebo i zastupování klienta před soudem při sporech týkajících se nemovitostí.

Rejstříkové a statusové právo 

Právo rejstříkové a statusové lze aplikovat také na neziskové instituce například při fúzích, změnách právní formy, poskytnutí virtuálního sídla, vypracování podkladů pro změny statutu apod.

Dědické právo

V případě nadací a nadačních fondů lze využít právní poradenství například při sepisování závětí, listin o vydědění a zastupování klienta v dědickém řízení nebo zastoupení klienta před soudem při sporech týkajících se dědických poměrů.

Daňové a finanční právo

Některé formy neziskových organizací mají možnost v určitých situacích uplatnit například různé daňové úlevy, i v této oblasti jsme připraveni nabídnout jim právní poradenství v oblasti daňového a finančního práva.

Veškeré právní služby, které neziskovým či charitativním organizacím poskytujeme, jsou profesionální, zcela odpovídající individuálním požadavkům a potřebám konkrétního klienta, poskytované za dobrou cenu a v co nejkratším čase.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít