Založení a vznik společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek se zakládá přijetím stanov a k samotnému vzniku společenství vlastníků jednotek dochází zápisem do veřejného rejstříku.

Založení SVJ může proběhnou pouze dvěma způsoby, tedy uvedením stanov do prohlášení vlastníka, nebo přijetím stanov ve formě veřejné listiny, tj. notářským zápisem o zakladatelském jednání. V prvním případě není potřeba notářského zápisu při založení, ani při každých dalších změnách. Ve druhém případě se může založení uskutečnit v kanceláři notáře nebo na jakémkoliv jiném vhodném místě za účasti notáře. Je to závislé na počtu zakladatelů. Odměna notáře za sepsání notářského zápisu činí podle typu společenství 3 000 Kč nebo 4 000 Kč bez DPH.

Jsou-li v domě dva vlastníci jednotek, SVJ není možné založit vůbec, ale je možné převést dva další byty. Jsou-li v domě tři vlastníci jednotek, SVJ založit mohou a může se převést jeden další byt. Jsou-li v domě čtyři vlastníci jednotek, SVJ založit musí a do jeho vzniku (zápisu do veřejného rejstříku) není možné převést žádný další byt.

Zápis do veřejného rejstříku probíhá po podání návrhu na příslušný rejstříkový soud nebo přímým zápisem do veřejného rejstříku u notáře. Návrh na zápis do veřejného rejstříku lze podat prostřednictvím inteligentního formuláře na www.justice.cz. K návrhu je nutné přiložit veškeré potřebné dokumenty, zejména:

  • prohlášení vlastníka a vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o zápisu do katastru nemovitostí nebo stanovy společenství vlastníků jednotek schválené na shromáždění ve formě veřejné listiny tedy notářského zápisu
  • čestná prohlášení o bezúhonnosti a splnění všech podmínek stanovených zákonem pro výkon funkce všech členů volených orgánů a jejich souhlasy se zápisem do veřejného rejstříku.
  • Zápis ze zasedání výboru a volbě předsedy, případně i místopředsedy nebo kontrolní komise do jejich funkce.
  • Soudní poplatek za zápis společenství do rejstříku společenství notářem činí 2 700 Kč, provádí-li zápis soud, činí 6 000 Kč.

 U notáře lze společenství zapsat po předložení všech potřebných listin nejpozději následující den. Pokud se návrh podává přes rejstříkový soud, trvá zápis zhruba 8 pracovních dnů.

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít