Změna stanov spolku

Stanovy spolku jsou klíčový dokument, který definuje účel a poslání spolku, obsahuje veškeré podstatné údaje přesně a detailně identifikující spolek, specifikuje orgány spolku, uvádí podrobnosti o členství ve spolku, jeho činnosti hlavní a případně i o vedlejší činnosti, pokud ji spolek hodlá provozovat.

Stanovy je nutno sepsat a schválit zakladateli a tvoří povinnou součást návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku.

Zákon č. 89/2012 - nový občanský zákoník, který v paragrafech 214 až 302 upravuje spolky, stanoví minimální obsah stanov:

  • název a sídlo spolku
  • účel spolku
  • práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
  • určení statutárního orgánu.

Název spolku musí obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“ U sídla spolku stačí uvést město nebo obec, kde spolek sídlí, přesná adresa musí však být uvedena v rejstříku a přílohu k návrhu na zápis do rejstříku povinně tvoří souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku.

Je nutno stanovit přesně účel, k němuž je spolek založen, tento účel je během existence spolku neměnný.

Ve skutečnosti je proti zákonnému minimu třeba stanovy formulovat daleko podrobněji. Je v zájmu zakladatelů pokusit se uvést do textu stanov co nejvíce skutečností, které mohou v průběhu existence spolku přicházet v úvahu, aby nebylo nutno přistupovat ke změnám ve stanovách.

Pokud přesto dojde v průběhu existence Vašeho spolku k nutnosti provést v jeho stanovách jakoukoli změnu, neváhejte se obrátit na naši firmu Profineziskovky,cz, jejíž odborníci jsou připraveni Vám s veškerou potřebnou administrativou spolehlivě, rychle a za dobrou cenu pomoci.


© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít