Starý občanský zákoník

Občanský zákoník

 
Úvod§Hlavička zákona
Část I.§ 1 - 122Obecná ustanovení
Část II.§ 123 - 180Věcná práva
Část III., IV., V.§ 181 - 414zrušeny
Část VI.§ 415 - 459Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
Část VII.§ 460 - 487Dědění
Část VIII.§ 488 - 852kZávazkové právo ↓
     Hlava 1§ 488 - 587Obecná ustanovení
     Hlava 2§ 588 - 627Kupní a směnná smlouva
     Hlava 3§ 628 - 630Darovací smlouva
     Hlava 4§ 631 - 656Smlouva o dílo
     Hlava 5§ 657 - 658Smlouva o půjčce
     Hlava 6§ 659 - 662Smlouva o výpůjčce
     Hlava 7§ 663 - 723Nájemní smlouva
     Hlava 8§ 724 - 741Příkazní smlouva
     Hlava 9§ 742 - 746Jednatelství bez příkazu
     Hlava 10§ 747 - 753Smlouva o úschově
     Hlava 11§ 754 - 759Smlouva o ubytování
     Hlava 12§ 760 - 773Smlouvy o přepravě
     Hlava 13§ 774 - 777Smlouva zprostředkovatelská
     Hlava 14§ 778 - 787Vklady
     Hlava 15§ 788 - 828Zrušena (dříve Pojistné smlouvy)
     Hlava 16§ 829 - 841Smlouva o sdružení
     Hlava 17§ 842 - 844Smlouva o důchodu
     Hlava 18§ 845 - 846Sázka a hra
     Hlava 19§ 847 - 849Veřejná soutěž
     Hlava 20§ 850 - 852Veřejný příslib
     Hlava 21§ 852a - 852kCestovní smlouva
Část IX.§ 853 - 880Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
Poznámky Poznámky pod čarou
Úvod § Hlavička zákona
1 Občanský zákoník – Hlavička zákona
1 Občanský zákoník – Část první, Obecná ustanovení
1 Občanský zákoník – Část druhá, Věcná práva
1 Občanský zákoník – Část šestá, Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
1 Občanský zákoník – Část sedmá, Dědění
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava první: Obecná ustanovení
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava druhá: Kupní a směnná smlouva
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava třetí: Darovací smlouva
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava čtvrtá: Smlouva o dílo
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava pátá: Smlouva o půjčce
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava šestá: Smlouva o výpůjčce
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava sedmá: Nájemní smlouva
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava osmá: Příkazní smlouva
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava devátá: Jednatelství bez příkazu
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava desátá: Smlouva o úschově
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava jedenáctá: Smlouva o ubytování
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava dvanáctá: Smlouvy o přepravě
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava třináctá: Smlouva zprostředkovatelská
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava čtrnáctá: Vklady
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava šestnáctá: Smlouva o sdružení
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava sedmnáctá: Smlouva o důchodu
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava osmnáctá: Sázka a hra
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava devatenáctá: Veřejná soutěž
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava dvacátá: Veřejný příslib
1 Občanský zákoník – Část osmá, Závazkové právo, Hlava dvacátáprvní: Cestovní smlouva
1 Občanský zákoník – Část devátá, Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
1 Občanský zákoník – Poznámky pod čarou
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít